AUTOCONT

AUTOCONT je česká soukromá společnost, která přes 25 let na českém a slovenském trhu úspěšně zavádí a provozuje užitečné informační technologie.

Společnost se zaměřuje na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firemní klientelu a státní správu, v současné době je největším a nejvýznamnějším českým dodavatelem informačních a komunikačních technologií v České a Slovenské republice. Díky akvizici společnosti Cloud4Com doplnil AUTOCONT své služby konceptu „Jsme Vaše IT“ i o oblast vlastních cloud služeb. Našim zákazníkům tak nabízíme nové možnosti s níže uvedenými silnými výhodami pro provoz IT infrastruktury v cloudu či s propojením do hybridních řešení s vlastními hw a sw prostředky. Více informací o naší společnosti naleznete na www.autocont.cz

Naše certifikace

ISO 9001 Systém řízení jakosti:
Řízení projektů, Servis, Prodej, Helpdesk
Vzdálená správa a dohled, Vývoj software

ISO 20000 Systém řízení při poskytování IT služeb:
Komplexní outsourcing informační infrastruktury
Outsourcing koncových zařízení
Outsourcing serverů
Outsourcing síťové infrastruktury
Outsourcing provozu aplikací
Application Service Providing (ASP)

ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací:
Dodávka IT infrastruktury
Podpora řízení IT

Vývoj programového vybavení pro zákazníky:
ISO 14001 Systém řízení v oblasti životního prostředí
ISO 10006 Projektové řízení

Naše datová centra

Jsou v různých lokalitách s parametry kategorie Tier III+. Mají instalovány vícenásobně zálohované podpůrné systémy. Disponují přesnou klimatizaci s kompaktními jednotkami, Mají certifikovaný samozhášecí systém.

Technické zázemí datacenter tj. rozvaděče, usměrňovače, záložní baterie a dieselagregáty, jsou umístěny mimo technologické sály v prostorách se samostatným přístupem.

Řídicí a dohledová pracoviště mají nepřetržitý provoz s vysokou mírou bezpečnosti. Velmi dobrá konektivita do telekomunikačních sítí je řešena optickými spoji, formou dvou nezávislých vstupů do objektů DC. Operativní zřizování okruhů a přístup ke službám jednotlivých operátorů a ISP umožňují přístupové body PoP do sítí O2, T-Mobile, ČRA, DialTelecom, UPC ČR atd.