Migrace do cloudu

Pokud ve firmě neřešíte spuštění zcela nové oblasti IT, je jedním z nejdůležitějších kroků pro zahájení využívání cloud služeb návrh a provedení migrace za použití aktuálního lokálního řešení.

Tento krok je poměrně opomíjen nebo mu není dána dostatečná priorita, nicméně jeho zdárná realizace významně pomůže úspěšnému a efektivnímu spuštění využívání cloudových služeb. Většinou jsou k dispozici softwarové nástroje, ale je těžké migraci provést bez odpovídajících znalostí.

Jsme připraveni vám pro každou cloud službu předem zpracovat scénář migrace, odhadnout časovou náročnost a nastínit, jaký bude výsledný stav v podobě cloud služeb.

Typicky se jedná o:

  • přechod na nový e-mail systém v cloudu
  • portálové řešení, kde je nutné připravit a migrovat aktuální data a systém oprávnění
  • přesun aplikace z lokální infrastruktury na virtuální server včetně vyřešení přístupů uživatelů, návrhu konfigurace serveru, migraci dat, běhu samotné aplikace

Pokud se vám zdá migrace náročná z hlediska vytíženosti vašich lidských zdrojů, nabízíme realizaci migrace naším týmem specialistů.