Poradenství k využití cloudu

Našim novým i stávajícím zákazníkům pomáháme s orientací v cloudových službách. Chceme být partnerem a hybatelem při změně jejich IT na částečnou či plnou cloudovou podobu.

Technická analýza

Technická analýza

Na základě zkušeností z realizovaných projektů v oblasti cloudových a hybridních prostředí nabízíme zpracování technické analýzy vhodnosti využití cloud řešení pro konkrétní situaci zákazníka. Její součástí je nový návrh, resp. revize navrženého řešení, s ohledem na technické aspekty jednotlivých aplikací a zároveň analýza vzájemných propojení mezi aplikacemi či částmi realizovanými pomocí lokálních a cloud řešení.

Provoz prostředí AC CLOUD je nepřetržitě monitorován a jeho funkčnost je garantována, samozřejmostí je zajištění bezpečnosti vašich dat. Naše společnost opakovaně úspěšně prochází certifikacemi ISO 9001, ISO 10006, ISO14001, ISO 20000, ISO 27001.

Finanční analýza

Finanční analýza

Nabízíme zpracování základní finanční analýzy pro relevantní porovnání lokálního a cloudového řešení. Tato analýza je podstatným vstupním podkladem pro rozhodnutí o finanční výhodnosti přechodu části či celého IT z investičního do provozního modelu poskytované služby. Pro detailnější rozbor nákladů na informační a komunikační technologie (ICT) nabízíme zpracování detailnější finanční analýzy současných provozních a investičních nákladů ICT včetně zpracování návrhu katalogu služeb ICT a jejich nákladů. Výstupy této analýzy jsou vhodným podkladem pro management společnosti při plánování strategie rozvoje ICT ve společnosti.

Nabízíme pomoc s orientací v uvedené oblasti s využitím znalostí a zkušeností dlouholetého integrátora informačních technologií a služeb na českém a slovenském trhu. Každý zákazník je pro AUTOCONT jedinečný a má své specifické potřeby.

Zaměřujeme se na řešení postavené na službách vlastního datového centra v prostředí AC CLOUD a na vlastním produktu AC Privátní Cloud. Zákazníkům jsme připraveni navrhnout i řešení jako Microsoft Azure a Office 365 a další možnosti, které se ukáží optimální pro jejich konkrétní situaci. Součástí těchto řešení je i propojení stávající lokální infrastruktury zákazníka a cloudových prostředí, tzv. hybridní cloud. Naším cílem je dosáhnout bodu, kdy AUTOCONT bude vaším dlouhodobým a důvěryhodným partnerem i poradcem, pokud začnete uvažovat o cloud službách.